Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:10 wskazówek na wakacje
1. Pożegnaj się serdecznie z Rodzicami,
ale nie z Panem Bogiem
.
2. Nie zapomnij w
łożyć do plecaka
ksi
ążeczki i różańca.
3. Na wycieczk
ę zabierz wygodne
buty, by móc pój
ść do kościoła na
Msz
ę Świętą.
4. Cho
po wszystkich dozwolonych
szlakach, ale nie zgub Bo
żej drogi.
5. Kieruj si
ę w drodze kompasem i modlitwą,
a nie zabłądzisz.
6. W
łóż ciemne okulary, tylko nie
zas
łoń sobie Pana Boga.
7. Nie rzucaj kamieni - ale u
śmiech.
8. Nie za
śmiecaj trawników ani własnej
duszy
.
9. Wzmacniaj cia
ło owocami, a duszę
Komuni
ą Świętą.
10. Po wakacjach nie zapomnij wróci
ć
zdrowy, m
ądrzejszy i lepszy.

 

Liturgia Słowa na dziś

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego