Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


Zawitaj, Matko Różańca Świętego

Październik, jak żaden inny miesiąc zyskał sobie w Kościele Katolickim wyjątkowe znaczenie i określa się go mianem miesiąca różańcowego. Motywem historycznym nabożeństwa różańcowego, było uznanie Maryi w 1475 roku Królowążańca Świętego. Nabożeństwo zawdzięcza swój początek bł. Alanusowi de la Roche, żyjącemu w latach 1428 - 1475. On też założył pierwsze bractwo różańcowe.
Jednak
że szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej wyróżniał się żyjący ok. 250 lat wcześniej św. Dominik. Jego ulubioną modlitwą było „Pozdrowienie Anielskie”. Legenda głosi, że sama Matka Boża miała mu wręczyćżaniec święty. Często jest przedstawiany w ikonografii, jak klęczy u stóp Maryi Różańcowej.
Modlitwa różańcowa kojarzy się nam często z objawieniami Matki Najświętszej, jakie miały miejsce w XIX i XX wieku, a w których Maryja zachęca całą ludzkość do odmawiania żańca.
Po raz pierwszy prosi dzieci w La Sallette w
1846 roku, aby odmawiały przynajmniej „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a jeśli będą mogły, to żeby modliły się więcej.
W 1858 roku w Lourdes Matka Boża prosi Bernadetę o odmawianie całego żańca. Także w Fatimie w 1917 roku ponawia swoją prośbę. W Gietrzwałdzie w 1877 roku Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta żąda od tych, którym się objawiła „codziennego różańca”.
Odmawianie ró
żańca jest szkołą wychowania chrześcijańskiego, o której pisało wieku publicystów i duchownych. Zdawać by się mogło, że odmawianie różańca, to tylko przesuwanie paciorków i wypowiadanie słów „Zdrowaś Maryjo”. Jednakże szkoła, którą jest różaniec dotyczy prawdy Ewangelii. Znajdujemy w niej „Modlitwę Pańską”, „Pozdrowienie Anielskie”, a także wydarzenia zbawcze - Wcielenie i dzieło Odkupienia, którego dokonał Chrystus swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem.
Najprostszym sposobem odmawiania ró
żańca jest przesuwanie paciorków, usta niech wymiawiają „Zdrowaś Maryjo”, a oczy i serca niech wpatrują się w tajemnice życia Maryi i Jezusa. Takie rozważanie różańca daje dopiero pełnię tej modlitwy.
W różańcu - szkole Maryi, musi być duch, a jest nim Duch Święty. Matka Boża tym sposobem pomaga nam otworzyć swe serce na moc Ducha Świętego.


Nabożeństwo Różańcowe w kościele parafialnym


w dni powszednie (z wyjątkiem piątku) po Mszy świętej
w piątki na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu
w niedzielę po Mszy świętej o godzinie 11.00

Liturgia Słowa na dziś

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego