Historia - Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

O Parafii

Obecna nazwa miejscowości zastąpiła pierwotną, która brzmiała "Tyrawa". Jeszcze przed 1431 rokiem król Władysław Jagiełło nadał królewskiej wsi Tyrawa magdeburskie prawa miejskie, stąd miejscowość przyjęła nazwę "Tyrawa Królewska" Klęski żywiołowe, najazdy Tatarów i wojsk Rakoczego przyczyniły się do upadku miasta. Stąd też w XVIII wieku pojawiła się obecna nazwa miejscowości "Mrzygłód", która po pierwszej wojnie światowej utraciła prawa miejskie.
Parafia prawdopodobnie erygowana została po 1410 roku, być może jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Grunwaldem. W tym samym czasie, przed 1424 rokiem wybudowano kościół parafialny. Konsekrowano go przed 1424 rokiem. Był on wielokrotnie przebudowywany. Odnowiono go w latach 1934 i 1964-67. Przy kościele zachowała się dzwonnica bramna z 1836 roku.
(Źródło: "Rocznik Archidiecezji Przemyskiej, 1997)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego