Kancelaria - Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kancelaria

O Parafii

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie bezpośrednio po Mszy świętej,
nieczynna
w pierwsze piątki miesiąca, soboty, niedziele i święta


Chrzest święty:
1. Należy zgłosić się przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu.
2. W kancelarii należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
3. Świadkowie chrztu (chrzestni) z poza parafii przedstawiają zaświadczenia od swoich duszpasterzy,

że mogą pełnić tę funkcję.

Sakrament bierzmowania:
1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież gimnazjalna, począwszy od klasy I.

Przygotowanie to odbywa się w parafii zamieszkania, niezależnie od szkoły, w której młodzież się uczy.
2. Uczniowie klas I gimnazjum osobiście w kancelarii parafialnej zgłaszają chęć przygotowania się do bierzmowania do końca września.
3. Pozostałe sprawy organizacyjne przekazywane są na pierwszym spotkaniu kandydatów do bierzmowania.

Eucharystia:
Do pierwszej Komunii Świętej przygotowują się dzieci klas II szkoły podstawowej.

Przygotowanie to powinno być realizowane w ramach katechezy w parafii zamieszkania. Dzieci, które rozpoczęły
w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie "0" i pierwszej, przygotowują się do I Komunii Świętej w klasie III.
Rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią, powinni dostarczyć świadectwo chrztu do końca września.

Pokuta i pojednanie:
Z sakramentu pokuty można skorzystać w dni powszednie w kościele parafialnym pół godziny przed Mszą świętą. Spowiedź jest także organizowana z racji

I piątków miesiąca w kościele parafialnym oraz w kościołach filialnych (w miesiącach od marca do października).
Spowiedź przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego oraz przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego we wszystkich kościołach wg porządku podanego w ogłoszeniach.

Namaszczenie chorych:
Zawsze na życzenie chorego, zgłoszonego przez rodzinę oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą.

Małżeństwo:
1. Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
2. Powinni przedstawić następujące dokumenty: zaświadczenie z USC o braku przeszkód wynikających z prawa cywilnego
(ślub konkordatowy; nie dotyczy nupturientów, którzy zawarli wcześniej związek cywilny),
aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, w przypadku przyjęcia tych sakramentów poza parafią, świadectwo ukończenia katechizacji
w zakresie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej lub uzupełniony "Indeks formacji chrześcijańskiej", świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie
o odbyciu katechezy przedślubnej w poradni dla narzeczonych. Spotkania dla narzeczonych odbywają się

w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 17.00,

w Poradni Rodzinnej przy Parafii OO. Franciszkanów w Sanoku.

Narzeczeni powinni się zgłosić w poradni na ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem.

Oprócz wymienionych dokumentów narzeczeni okazują aktualne dowody tożsamości.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego