Terytorium i kościoły - Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Terytorium i kościoły

O Parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie, obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Mrzygłód, Dębna, Dobra, Hłomcza, Łodzina, Siemuszowa i Tyrawa Solna.

Kościół parafialny w Mrzygłodzie pw. Rozesłania Apostołów. Pierwsze wzmianki dotyczące istnienia Parafii Rzymskokatolickiej w Mrzygłodzie pochodzą z początków XV wieku. Obecny kościół jest pierwszą odnotowaną dokumentalnie świątynią powstałą w Mrzygłodzie. Budowla fundacji Władysława Jagiełły wzniesiona została w latach 1415 — 1424, jako wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem. Kościół jest orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z zakrystią oraz kruchtą. Pomimo licznych przekształceń w bryle świątyni, w dużym stopniu zachowuje ona pierwotne cechy, charakterystyczne dla gotyckiej architektury na terenie południowo - wschodniej Polski.
Wyposażenie ruchome wnętrza wydaję się być stylistycznie jednorodne, gdyż grupuje się wokół dominujących XIX-wiecznych nastaw ołtarzowych. Jednakże najstarszym obiektem jest kamienny portal zdobiący przejście z prezbiterium do zakrystii, wykonany w 1 połowie wieku XVI. Jest on jedynym przykładem artystycznego opracowania architektonicznego detalu we wnętrzu kościoła, zaś znak kamieniarski umieszczony na nadprożu pozwala powiązać go z konkretnym warsztatem kamieniarskim. Równie interesujący jest obraz z przedstawieniem Chrystusa Króla, sygnowany literami I.S. oraz S.L. oraz datą 1660. Powstanie jego należałoby powiązać z malarzem pochodzenia krośnieńskiego. Niemniej jednak zagadkowe jest umieszczenie przez artystę na powierzchni obrazu dwóch takich samych herbów szlacheckich, o czeskim pochodzeniu - Poraj. Zarówno sygnatury, jak i herby wnoszą wiele do nauki, lecz dopiero odpowiednie rozpoznanie i konkretna analiza umożliwi pełną interpretację zamysłu artysty. Równoczasowy z tymże obrazem jest krucyfiks ołtarzowy o stylistyce barokowej, zaskakujący poprawnością anatomiczną, przy jednoczesnym wprowadzeniu dynamiki typowej dla epoki. Także XVII-wieczna wydaje się być kropielnica, ustawiona obecnie w kruchcie kościoła. Jej opracowanie estetyczne jest jednak tak ponadczasowe, że niejako utrudnia jej precyzyjne datowanie. Stylistykę późnego baroku reprezentuje chrzcielnica o puklowanej czaszy i ażurowej pokrywie z liśćmi suchego akantu. Powstanie jej przypada na 1 połowę XVIII wieku. Z tego stulecia pochodzą także dwa krucyfiksy o cechach ludowego baroku, wykonane w miejscowych warsztatach. Obydwa wydają się różne, jednakże ich wspólną cechą jest niezwykle naturalistyczne opracowanie, szczególnie szkieletu kostnego. W drugiej połowie XIX wieku wykonano trzy nastawy ołtarzowe do kościoła. Posiadają one wspólne cechy, pozwalające powiązać ich powstanie z jednym warsztatem snycerskim.


Kościół filialny w Dębnej pw. Miłosierdzia Bożego, wzniesiony w latach 80 XX wieku. Konsekrowany przez Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Kościół filialny w Dobrej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1879 roku. Położona na wzniesieniu, otoczona murem z dzikiego kamienia. Cerkiew drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, trójdzielna o kwadratowych członach. Prezbiterium zamknięte trójbocznie.

Dzwonnica cerkiewna z kaplicą w Dobrej, stanowiąca wg tradycji dawną cerkiew bramną, wzniesiona w XVII/XVIII wieku.


Kościół filialny w Łodzinie - dawna cerkiew filialna greckokatolicka pw. Narodzenia NMP zbudowana w 1743 roku. Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana gontem, częściowo na podmurówce, trójdzielna o kwadratowych członach. Prezbiterium zamknięte trójbocznie.

Kościół filialny w Siemuszowej - dawna cerkiew greckokatolicka pw. Chrztu Pańskiego, wzniesiona w 1841 roku, drewniana o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo - ramowej oraz z murowaną zakrystią, znajdujacą się na osi prezbiterium.

Kościół filialny w Tyrawie Solnej - dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wzniesiona w 1837 roku, orientowana, drewniana konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo - ramowej. Cerkiew trójdzielna, prezbiterium zakończone wydłużoną apsydą, zamknięta trzema bokami ośmioboku.

Kościół filialny w Hłomczy - wybudowany staraniem parafii, mieszkańców wsi i gminy Sanok. Ukończony i konsekrowany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w październiku 2014 roku. 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego