Parafia Mrzygłód

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK 2015/2016
„NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE”
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
1. Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski

MODLITWA JUBILEUSZOWA
Boże, nasz Ojcze, w roku Jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas  i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.

2. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w Katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w Bazylikach Papieskich. Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła. (Franciszek, Misericordiae Vultus )

Kościoły Archidiecezji Przemyskiej, w których, decyzją ks. abpa Józefa Michalika, zostanie otworzona Brama Miłosierdzia i będzie możliwość zyskania odpustu Jubileuszowego:
Kościoły podniesione do godności bazyliki mniejszej:
 • Przemyśl – Archikatedra
 • Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie)
 • Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara)
 • Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni)
 • Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara)
 • Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici)
Sanktuaria na terenie Archidiecezji Przemyskiej:
 • Sanktuaria maryjne: Przemyśl – oo. Franciszkanie, Borek Stary – oo. Dominikanie, Domaradz, Haczów, Hyżne, Jasień, Jaśliska, Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk, Sanok – oo. Franciszkanie, Tuligłowy, Wielkie Oczy i Zagórz NMP
 • Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
 • Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli)
 • Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni)
 • Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie
 • Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym
Ponadto:
 • Kościół Sióstr Karmelitanek Bosych pw. NMP z Góry Karmel i św. Józefa w Przemyślu
 • Na mocy rozporządzenia Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika wszytskie kościoły parafialne i filialne pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Do tego grona należy także kościół filialny parafii Mrzygłód w Dębnej.

Celebracja zamykająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w kościołach partykularnych będzie miała miejsce 13 listopada 2016 roku. W Rzymie Ojciec Święty zakończy Rok Miłosierdzia 20 listopada 2016 roku.

W czasie Jubileuszowego Świętego Roku Miłosierdzia (8 grudnia 2015 r. – 20 listopada 2016 r.)
Każdy z poniższych odpustów można zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych:
 1. Każdy wierny za odbycie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.
 2. Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze i samotne, którzy często nie są w stanie wyjść z domu). Odpust udzielony za przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.
 3. Więźniowie mogą  uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.
 4. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.
(na podstawie Listu Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia, z dnia 1 września 2015 r. do przewodniczącego Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji abp. Salvatore Fisichella)

"POMINIĘTA"

Wydany został album poświęcony naszej parafii. Znaleźć tam mozna historię poszczególnych miejscowości wraz ze zdjęciami świątyń. Album można nabyć w kościele parafialnym w Mrzygłodzie. W kościołach dojazdowych rozprowadzany będzie od Poniedziałku Wielkanocnego. 

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocnych, centrum roku liturgicznego. Więcej informacji można znaleźć w specjalnej zakładce /Triduum Sacrcum
Obraz św. Antoniego z Padwy

Dobiegły prace konserwatorskie przy obrazie św. Antoniego z Padwy. Obraz został przywrócony do dawnej świetności dzięki żmudnej pracy konserwatora dzieł sztuki, p. mgr Kamili Wojtowicz.
Podjęcie w/w prac było możliwe dzięki ofiarności parafian z Mrzygłodu i nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
10 wskazówek na wakacje.1. Pożegnaj się serdecznie z Rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij włożyć do plecaka książeczki i różańca.
3. Na wycieczkę zabierz wygodne buty, by móc pójść do kościoła na Mszę świętą.
4. Chodź po wszystkich dozwolonych szlakach, ale nie zgub Bożej drogi.
5. Kieruj się w drodze kompasem i modlitwą, a nie zabłądzisz.
6. Włóż ciemne okulary, tylko nie zasłoń sobie Pana Boga.
7. Nie rzucaj kamieni - ale uśmiech.
8. Nie zaśmiecaj trawników ani własnej duszy.
9. Wzmacniaj ciało owocami, a duszę Komunią Świętą.
10. Po wakacjach nie zapomnij wrócić zdrowy, mądrzejszy i lepszy.
 

Liturgia Słowa na dziś

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego